Ingame rules:

# 1
No cheating of any kind.
# 2
The use of scripts and macros is forbidden.
# 3
The use of bugs is not allowed.
# 4
Blocking other people is strictly forbidden.
# 5
Spectator grenades to kill members is forbidden.
# 6
The maximum FPS allowed on our servers is 250.
# 7
Jumps, which are possible with 250 FPS, are allowed.
# 8
Lagging or too high pings are not allowed.
# 9
Pressing the F12 key is not allowed.
# 10
Clipping is strictly forbidden.
# 11
Jumps which lead outside the map are forbidden.
# 12
Spamming in the ingame chat is not allowed.
# 13
Spamming with voice chat is not allowed.
# 14
Excessive AFK times ingame are not desired.
# 15
Insulting other players or members is not desired.
# 16
Hate against other communities is not allowed.
# 17
Racism on the servers is not allowed.


Pravidla na serveru:

# 1
Žádné podvádění jakéhokoli druhu.
# 2
Používání skriptů a maker je zakázáno.
# 3
Použití chyb není povoleno.
# 4
Blokování jiných lidí je přísně zakázáno.
# 5
Divácké granáty zabíjet členy je zakázáno.
# 6
Maximální povolená FPS na našich serverech je 250.
# 7
Skoky, které jsou možné s 250 FPS, jsou povoleny.
# 8
Lagging nebo příliš vysoké pingy nejsou povoleny.
# 9
Stisk klávesy F12 není povolen.
# 10
Clipování je přísně zakázáno.
# 11
Skoky, které vedou mimo mapu, jsou zakázány.
# 12
Spamování ve herním chatu není povoleno.
# 13
Spamování pomocí hlasového chatu není povoleno.
# 14
Nadměrné časy AFK ve hře nejsou žádoucí.
# 15
Urážení ostatních hráčů nebo členů není žádoucí.
# 16
Nenávist vůči jiným komunitám není povolena.
# 17
Rasismus na serverech není povolen.

  • Discord  • Discord